NUUG lanserer innsynstjenesten Mimes Brønn

I følge gammel nordisk mytologi voktes kunnskapens kilde av Mime og ligger under en av røttene til verdenstreet Yggdrasil. Vannet i Mimes brønn ga så verdifull kunnskap og visdom at den unge guden Odin var villig til å gi et øye i pant og bli enøyd for å få lov til å drikke av den.

Foreningen NUUG lanserer i dag innsynstjenesten Mimes brønn på bokmål og nynorsk basert på fri programvareløsningen Alaveteli.

Mimes brønn hjelper borgerne med å få svar på innsynsforespørsler og spørsmål til det offentlige, slik Offentlighetsloven og Miljøinformasjonsloven gir alle rett til. Tjenesten er besparende for  det offentlige da svarene gjøres søkbare og tilgjengelig for alle på Internettet, slik at det offentlige unngår dobbeltarbeide, og de som er interessert i det samme kan hente informasjonen fra Mimes brønn i stedet for å spørre det offentlige igjen.

Alaveteli er samme programvare som driver den britiske tjenesten whatdotheyknow.com og er  utviklet av mySociety. Siden den ble laget har den blitt satt opp flere plasser i verden, og nå er tiden kommet til Norge. Den norske tjenesten lar hvem som helst enkelt kontakte 3732 offentlige etater og  myndigheter hentet fra etatsbasen publisert av DIFI som del av norge.no-prosjektet. Tjenesten gir råd til hvordan en bør formulere spørsmål og veiledning i klageprosessen hvis innsynshenvendelser blir  avvist. Den lar brukerne av tjenesten abonnere på innsynshenvendelser basert på søkeord, mottaker og avsender, via RSS og epost.

Vi i foreningen NUUG håper Mimes brønn vil bli like mye brukt som whatdotheyknow.com, som i følge mySociety står for ca. 20% av innsynshenvendelsene til sentrale myndigheter i Storbritannia. Mimes  brønn er et tilbud til alle politisk interesserte borgere, det være seg folk i pressen, ideelle organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å vite mer om hva felleskapets representanter gjør.

Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Foreningen NUUG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s